Jana Mašková

Jana Mašková

Profesní zaměření

Terapie, kurzy osobního rozvoje a kurzy pro budoucí maminky i rodiče

Něco osobního o mně 

Práci s lidmi se věnuji už 25 let a ta, jako taková, mne velmi naplňuje a baví. Dává mi energii, smysl a zároveň příležitost nechat se inspirovat a obohacovat vámi, lidmi, se kterými se setkávám.

Moje jedinečnost

Ke každému z mých klientů přistupuji velmi individuálně, protože jsem si vědoma toho, že každý z nás je naprostý unikát. Každý z nás vyšel z různých podmínek, každému z nás se dostalo jiné výchovy a každý z nás prožívá jiné situace v jiných emocí. Proto nedávám univerzální rady, ale svůj přínos vnímám v tom, že pomáhám lidem najít si v životě tu SVOU cestu – tak, aby prožívali spokojený a naplněný život ve zdraví a rovnováze (ve vztazích, práci, rodičovství, ve volném čase).

Odkaz na můj web

Fotografie