Jaroslav Mendel

Jaroslav Mendel

Profesní zaměření

Hlasovou verbální komunikací a její výukou : pokud někdo potřebuje pomoct s konkrétním zadáním – veřejná prezentace čehokoliv, sebeprezentace před lidmi, nebo kamerou, či mikrofonem, jsem schopen mu vysvětlit principy fungování, navést ho směrem k cíli a pokud je dostatečně motivován, tak ho do cíle i přivést. Kromě toho nabízím workshopy pro skupiny se zaměřením na seznámení se se základy fungování hlasu a uvědomění si sebe sama jako “znějícího člověka”, nebo na konkrétní zakázku zadavatele.

Něco osobního o mně 

Od mala mě zajímal vnitřní svět a principy, podle kterých je naše realita, ve které žijeme, uspořádána. Odpovědi na spousty otázek jsem našel například při studiu astrologie.

Moje jedinečnost

Empatie : od malého dítěte si pamatuji, že se mi i neznámí lidé svěřovali se svými osudy a pocity na počkání. Při práci s klientem se snažím vycházet co nejvíc z jeho individuality, k jejiž analýze někdy využívám i znalosti z oblasti astrologie, pokud si to klient přeje. Mám 30-ti letou zkušenost s mapováním oblasti hlasového verbálního projevu a ke svým dovednostem jsem se musel dopracovat, takže, z velké míry jde o mé vlastní know how.

Odkaz na můj web

Fotografie

Videa